Hakkımızda

Pelops Akademi

Yetenekli sporcu arama, bulma ve geliştirme; üst düzey sporda başarılı olma adına elit sporcu yetiştirmede son yılların önemli konularından birisi haline gelen “Uzun Süreli Sporcu Gelişimi” modeli (LTAD) üst düzey sporda başarı arayan tüm ülkelerin odağı haline gelmiştir. Bu model, antrenman içerik ve yapısını biyolojik gelişim süreçleri ile ilişkilendirerek yaşam boyu sürecek bir spor kariyeri ve performansı oluşturmayı hedefler. “Duyarlı Pencereler” olarak nitelendirililen, yaşa ve cinsiyete göre duyarlı hale gelen biyomotor yetilerin durumuna dikkat edilerek antrenman içeriği oluşturulur. Bu içerik “Erken Özelleşilen Sporlar” ve “Geç Özelleşilen Sporlar” başlıkları altında spor dalının gerektirdiği ilgili motor becerilerin biyolojik olgunluğuna göre planlanır. Bu olgunluğun belirli yaş ve cinsiyet katagorilerinde oluşması için sporcuya üç farklı spor branşı ile uğraşması önerilir.Bu modeldeki bakış açısını halkımıza anlatmak ve ülkemizde uzun dönemli sporcu gelişime katkıda bulunmak üzere tüm yaş katagorilerinde halkımıza hizmet vermek amacıyla Ankara'da kurulmuş bir spor kulübüyüz.  

UZUN DÖNEMLİ SPORCU GELİŞİMİ

Uzun süreli yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; sporcuların mükemmel bir yapıya kavuşması 10 senelik bir çalışma ve 10000 saatlik bir antreman yaşına sahip olmasını gerektirmektedir. Bunun daha kısa bir yolu yoktur. LTAD en üst düzeyde antrenman verimliliği elde etmek için, sporcuların kariyerlerini belirlemek ve hedeflerine ulaşmaları için tasarlanmış bir sporcu gelişim sistemidir. LTAD’ın asıl amacı sporcunun sportif potansiyelinin açığa çıkmasında kişiye kısa sürede başarı vadetmek değil, onları yaşam boyu devam eden bir sürece odaklamaktır.