Hakkımızda

Sportif Performans Testleri

Performans, sözlük anlamı itibariyle ‘icra etme, ifa, yerine getirme olarak adlandırılabilir. Yarışma zamanında ya da bir hareket için gerekli fizyolojik, biyomekanik ve psikolojik gereksinimlerin hareket sırasında en yüksek verimliliğe ulaşmasına performans denir.

Performans, herhangi bir eylemin kalitesini veya ortalama icrasını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Sportif Performans ise; Fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, fiziksel ve motor özelliklerle beraber, yetenek ve becerinin bütünleşmesiyle ortaya çıkan eylemin sunumudur.

Yarışma veya antrenman içerisindeki hareketleri fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, fiziksel ve motor özelliklerinin kullanılmasıyla ortaya konulan verimliliğin en yüksek boyutta olması sportif performans denmektedir. 

Sportif performansı takip için uyguladığımız testler:

Esneklik Testleri 

Denge Testleri

Aneorobik Güç Testleri

Çabukluk Testleri

Kuvvet Testleri

Sürat Testleri

Yüzme Branşına Özel Testler