Blog

UZUN DÖNEMLİ SPORCU GELİŞİMİ

1-Aktif Başlangıç: 0-6 yaş grubudur.  Bu grubun günlük 60 dakika egzersiz ihtiyacı vardır. Bu sürenin %25’ini Antrenör, %75’ini ise çocuk kendi liderliğinde oyun oynayarak geçirir. Lokomotor beceriler ve nesne kontrolüne odaklanılır. Havada, karada, suda, buzda, karda oyunlar desteklenir.

2-Temel Eğitim: Kızlar için 6-8, erkekler için 6-9 yaş grubudur. 60 dakikalık bir sürenin %75’ni çocuk kendi liderliğinde oyun oynayarak geçirir. Kalan %25 süre ise antrenör tarafından yönetilir. Bu kısımda, fair play, sporda görgü kuralları ve başkalarına saygı göstermeye dayalı çalışmalar ile antrenmanın genel olarak ABCS’si (agilty, balance, coordination, speed) öğretilir. Yüzme branşı için liste şu şekilde uzatılabilir: 

Agility - Çeviklik

Balance - Denge

Coordination - Kordinasyon

Speed - Sürat

Running - Koşma

Jumping - Sıçrama

Throwing - Fırlatma

Kinestetiscs - Kinestezi

Gliding - Süzülme

Buoyancy - Batmazlık

Striking with the body - Vücut ile itiş

Catching - Yakalama

Kicking - Ayak vuruşu

3-Antrenman Yapmayı Öğrenme: Kızlar için 8-11, erkekler için 9-12 yaş grubudur. Geç özelleşme gerektiren spor branşlarında, erken uzmanlaşmak, beceri gelişiminin sonraki aşamalarına zarar verir. Bu yüzden yapılan branşa göre antrenmanın içeriği uygun olmalıdır.  Bu aşamadaki çocuklar gelişimsel olarak tüm atletik gelişmelerin temel taşları olan genel spor becerilerini edinmeye hazırdır.  Sporcu, bir spor ortamının gerektirdiği kural ve kaidelere yönelik sergileyeceği davranış kalıplarını ve sporcu etiğini bu evrede tamamlar. Çeşitli spor branşlarında (havada, karada, suda, buzda, karda) çalışmalar desteklenir. Vücut ağırlığı ve drenç bantlı  çalışmalara bu kısımda başlanabilir. Elit düzey bir antrenman programının basitleştirilmiş haline yönelik tüm çalışmalar bu kısımda sporcuya prova ettirilerek antrenman yapma prensipleri öğretilir. Sporcu sağlığı, beslenmesi, psikolojisi gibi tüm diğer antrenman bileşenleri de bu kısımda verilmelidir. Çocuğun üç farklı branş ile uğraşması teşvik edilir. Tüm branşlara eşit önem verilir. Her branş için hafta iki kez antrenman yapması gerekir. Tek ya çift periyodizasyonlu antrenman planı yapılabilir. Antrenman planlamasında yarış için antrenman anlayışı %30, antrenman için antrenman anlayışı ise %70’tir. Süre ile çalışmalar yapılır fakat resmi kayıtlar tutulmaz.

 

4-Antrenman için Antrenman: Kızlar için 11-15, erkekler için 12-16 yaş grubudur. Çocuğun sporcu olup olamadığı kısım burasıdır. Elit performans potansiyeline sahip çocukların podyum yolculukları burada başlar. Bu potansiyele sahip olmayan çocuklar yaşam boyu spor anlayışı ile ya yoluna devam ederler ya da sporu bırakırlar. Branşta özelleşme başlar ve buna yönelik antrenman programlarının içeriği bir ya da iki branşta özelleştirilir. Zirve boy uzama hızı bu dönemde gerçekleştiğinden çocuklarda hormonal değişimler ile birlikte fiziksel gelişimleri de takip edilmelidir. Antrenman planlamasında yarış için antrenman anlayışı %40, antrenman için antrenman anlayışı %60’tır. Genel antrenmanın da %60’ı ana branşta %40’ı diğer branşta yapılmalıdır. Haftalık 6-9 antrenman yaptırılabilir. Süre ile çalışmalara ek olarak testler yapılır ve resmi kayıtlar tutulur. 

 

5-Yarışma için Antrenman: Kızlar için 15-17+, erkekler için 16-18+ yaş grubunu kapsar. Sporcu gruplarının performans düzeylerine göre antrenman içeriği genişletilir. Haftalık  9-12 antrenman yapılabilir.  Bu kısımda sporcu bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalara katılır. Yarışma deneyimleri başlangıç düzeyindedir. Antrenman planlamasında yarış için antrenman anlayışı %60, antrenman için antrenman anlayışı %40’dır. Bu kısım artık sporcunun belli bir branşta elit seviyeye gelmek için tüm motivasyona sahip olduğu yerdir.

 

6-Kazanmak için Antrenman: Kadınlar için 23+, erkekler için 23+ yaş grubunu kapsar. Sporcunun imkanlar ölçüsünde tüm spor elemanlarından destek görerek tüm performans parametreleri ile çalıştığı kısımdır.  Sporcu bu kısımda, ısınma, soğuma, hidrasyon, beslenme, dinlenme, toparlanma, rejenerasyon gibi konulara hakim olur. Haftalık  9-12 antrenman yapılabilir. Antrenman planlamasında yarış için antrenman anlayışı %70, antrenman için antrenman anlayışı %30’dur. Buradaki çalışmalar sporcu emekli olana kadar devam eder ve yerini yaşam boyu spor anlayışına bırakır.

 

7-Aktif Yaşam için Antrenman: Modelin en son kısmıdır. Tüm yaş gruplarını kapsar. Sporcu aktif bir yaşam için yaşam boyu spor anlayışı içindedir.

 

 

Blog Bölümü 1 Görselsiz